Magazyn Bezbek nr 27

Zagadka, kto się znalazł na okładce rozwiązana! 🎉🎉🎉 Chwała Królowej!

A w samym magazynie możecie znaleźć informację:

😯 Co znaczy Bezbek?
😮 Jak oceniać kebsa?
😲 Co znaczą różne trudne słowa?
Wersja pdf: https://magazynbezbek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Bezbek_27.pdf