Magazyn Bezbek nr 36

Jak tam wasze samopoczucie? Rosołek już zrobiony? Mamy nadzieję, że czujecie się wspaniale i bezbekowo!

W nowym zaś magazynie znajdziecie:
🩹 Nasze ojojanie Karola
🩺 Zaparowane okulary
💊 Artykuł o mopie
💉 Studentów, którzy płacą czesne ziemniakami.
Wersja pdf: https://magazynbezbek.pl/wp-content/uploads/2020/12/bezbek_36.pdf